Miljøpakken vil fra ca. 1. sept. 2023 tilby bedrifter støtte til elektrisk transportsykkel. Gjelder for Trondheim, Malvik, Stjørdal og Melhus kommune.

 

Meld på nyhetsbrev som jevnlig gir oppdatert info om dette tiltaket.

 

Tiltaket ble også gjennomført i 2022, og da ble det gitt tilsagn til 66 stk. elektriske transportsykler. Det er enkelte krav som må vare ivaretatt på syklene som kan søkes om, og Sykkelsentralen har følgende godkjente sykler:

Klikk på lenken for å se godkjente sykler.

Miljøpakkens krav for 2023 antas av Miljøpakken selv, til å være identiske som i 2022. Her er kravene for 2022:

Hvem kan søke om tilskudd

Bedrifter med adresse i Trondheim, Melhus, Malvik eller Stjørdal kommune og er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) med et eget organisasjonsnummer.

Følgende kan ikke søke

 • Privatpersoner
 • Statlige, fylkeskommunale eller kommunale byggeiere
 • Statlige, fylkeskommunale eller kommunale arbeidsplasser/aktører
 • Borettslag, sameier, andelslag eller andre boligfellesskap

Søknadsfrist og behandlingstid

Søknadsfrist er 15. november 2022. Søknader behandles fortløpende. Behandlingstiden er vanligvis 3 uker med forbehold om ferieavvikling. “Først til mølla”-prinsippet gjelder fra utlysningen og fram til søknadsfristen er gått ut eller at den økonomiske rammen er brukt opp.

Vilkår for tilskudd

Ordningen kan utløse tilskudd til kjøp av el-lastesykkel på 30 % av kostnaden per sykkel, begrenset oppad til 30 000 kr ekskl. mva.

 • Søknadene vurderes individuelt. I vurderingen vil det bli lagt vekt på i hvilken grad el-lastesykkelen vil erstatte bruk av bil.
 • Søkere som har ikke har fått tilskudd til el-lastesykkel tidligere, vil bli prioritert.
 • Tilskuddet gis til kjøp av nye el-lastesykler, ferdig monterte fra butikk med eget verksted. Det skal være minst 5 års fabrikkgaranti på motor, batteri og elektronikk.
 • Krav til lastekapasitet: Åpen eller lukket kasse eller med minimum 60 cm bagasjebrett og minimum 60 kg lastekapasitet.
 • Krav til motor: krankmotor og/eller minimum 65 nm (newtonmeter/kraft).
 • Krav til bremsekraft: Firestemplede bremser.
 • Krav til at markedet leverer egnede piggdekk til lastesykkelens hjuldimensjon
 • Bedriften kan ikke bestille el-lastesykkelen før tilsagnet er mottatt og godkjent.
 • Etter at bedriften har godkjent tilsagnet, har den 3 måneder på å gjennomføre kjøpet.
 • Tilskudd forplikter bedriften til å svare på noen korte undersøkelser knyttet til bruk av el-lastesykkelen.

Følgende utløser ikke tilskudd

 • Tilskuddet gjelder kun ved kjøp av ny el-lastesykkel. Det gis ikke tilskudd til ordinær elsykkel.
 • Det gis ikke tilskudd til tilbehør og utstyr til el-lastesykkel.
 • Dersom bedriften mottar annen offentlig støtte til denne anskaffelsen, kan den ikke få støtte fra denne tilskuddsordningen.
 • Det gis ikke tilskudd til kjøp av brukte sykler, byggesett, kjøp på nett eller kjøp gjennom privatperson.

Fremgangsmåte og krav til søknaden

 • Bedriften søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er Trondheim kommunes søknadsportal. Du gjør dette uavhengig av hvilken kommune du søker fra.
 • Dokumentasjon på merke, modell og pris.
 • Beskriv planlagt bruksområde og hvilken type biltransport el-lastesykkelen skal erstatte, gjerne i kgmeter og antall turer pr. uke.
 • Enkelt budsjett for kjøpet.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Rapport og utbetaling av tilskudd

Krav til søker for å få utbetalt tilskuddet:

 • Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Det vil si at bedriften må legge ut for hele kjøpet av el-lastesykkelen.
 • Dokumentasjon og kvitteringer som legger grunnlag for utbetaling, spesifisert med varetype og mengde, skal leveres innen 6 uker etter kjøpet.
 • Det kan ta inntil 3 uker fra innsending av dokumentasjon til tilskuddet er på oppgitt konto.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no