Stadig flere gjør som Slottet og satser på el-varesykler

Elektriske varesykler brukes nå daglig ved Slottet. – Vi prøver å gå foran med et godt eksempel, sier Ole J. Hildre, teamkoordinator i Slottsparken.

Hele dette blogginnlegget består av Dagsavisens reportasje fra 18.06.21. Dette gjelder all tekst og bilder

Hildre forteller at det er stor rift om elvaresyklene Slottet har anskaffet.

– Hvis du ikke er på jobb før klokka 07.30 er de borte fordi kolleger har tatt dem. Disse rullende verktøykassene er alltid i bruk. De gjør arbeidsdagen mye mer effektiv, sier han.

En sykkelbevegelse

Mange virksomheter har allerede gjort det samme som Slottet og enda flere kommer til å gjøre det snart, tror Halvard Lillevik. Han er gründer, eier og daglig leder av Sykkelsentralen, som var først i Norge med å selge elvaresykler, som også omtales som transportsykler eller lastesykler.

Jeg begynte med dette i 2008. Jeg tenkte da at nå ser vi en sykkelbevegelse, men den lot vente på seg. Så, i 2014–2015 kom den, fordi da begynte elektromotorene å funke bra, forteller Lillevik.

Omtrent samtidig bestemte Slottet seg for å anskaffe varesykler.

De første var uten strøm, og de var litt tunge å bruke, forteller Kaja Winsnes Nordhagen, landskapsarkitektstudent og mangeårig sesongansatt ved Slottet.

Men kort tid etter fikk hun og hennes kolleger også varesykler med batteri, og det forandret arbeidsdagen fullstendig.

Til mange formål

– Før var det å gå med spader, bøtter, trillebårer og annet utstyr. Det er kjekt å slippe det, sier anleggsgartnerlærling Stian Ramberg.

Vi får også plass til gressklippere i elvaresyklene, følger Hildre opp.

Lastekassene på dem er ellers jevnlig fulle av planter som skal i jorda på ulike steder i Slottsparken.

Vi planter vel i underkant av 10.000 sommerblomster i år, anslår Hildre.

Han og kollegene deler nå på tre elvaresykler. Slottet har dessuten en fjerde elsykkel som brukes av kontorpersonalet til ulike oppdrag, får Dagsavisen opplyst.

Ikke bare miljøet og klimaet nyter godt av den utslippsfrie transporten.

Også med tanke på HMS er elvaresyklene og elverktøy vi har anskaffet, en bra ting. Vi har fått en mindre bråkete jobb. Det er mindre støy enn før. Det er noe som også er bra for de besøkende i Slottsparken, påpeker Hildre

Mange ulike brukere

Andre som har anskaffet elvaresykler melder tilbake om lignende erfaringer som de Slottet har gjort seg, forteller Lillevik.

– Vi skal ikke bli religiøse og tenke at elvaresykler er bedre enn allslags fossil framdrift over alt, men vi ser økende etterspørsel etter dem fra mange hold

Blant hans kunder finner vi blant annet Universitetet i Oslo, Bydel Grünerløkka, NTNU i Trondheim, Trondheim bydrift, Studentsamskipnaden i Stavanger og Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Sistnevnte benytter varesyklene på kirkegårdene.

– Entreprenører kjøper elvaresykler på grunn av litt forskjellige behov på byggeplassene, tilføyer Lillevik.

– Vi har også solgt to til å frakte verktøy inn og ut av tunneler, i stedet for å fyre opp et dieselkjøretøy. Ganske mange sykler med plass til både fire og seks passasjerer er levert til barnehager, slik at de kan komme seg ut på lengre turer. Det begynner også å bli mer og mer interesse fra mindre håndverks- og vaktmesterbedrifter i byene Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

– Det er dessuten enkeltstående eksempler på at varesykler kan være nyttige for andre. Min søster og svoger bor på Skøyen. Han er fotograf og det er ofte raskere for ham å ta med seg utstyret han trenger i varesykkelen enn med bilen, for da risikerer han å bli stående i kø

– Ny generasjon forbrukere

Det at sentrumsområdene i flere av landets største byer er i ferd med å bli stengt for privatbiler i større eller mindre grad, er én forklaring på den økende interessen for elektriske varesykler, tror Lillevik. Stadig bedre elmotorer er et annet moment som taler til disse syklenes fordel.

– Samtidig er det blitt litt status forbundet med det å ha en slik sykkel, erfarer Lillevik.

– Unge par som bor sentralt, eier jo ikke lenger bil i samme grad som før. Det har blitt et sterkere og sterkere fokus på å ikke etterlate seg klimaavtrykk. Vi er i ferd med å få en ny generasjon forbrukere. Vi møter i alle fall dem hyppig som kunder.

– Er det bare prisen som nå taler mot elvaresyklene– Noen selger dem for rundt 20.000 kroner, men skal du ha en elvaresykkel som skal brukes hver dag og som oppfyller minimumskravene for oppetid, må du må ut med 43-45.000 kroner pluss moms. Det er likevel lite sammenlignet med en varebil eller en traktor som dessuten trenger drivstoff, svarer Lillevik

Marked i sterk vekst

Ifølge Oslo kommune er det om lag 50.000 vareleveranser i Oslo sentrum daglig. En fjerdedel av dem er mindre leveranser som kan gjøres med varesykler. Kommunens mål er at de skal erstatte bruk av bil. Derfor gis det nå 10.000 kroner eller inntil 30 prosent av innkjøpsprisen i støtte til hver elvaresykkel som bedrifter kjøper. Per april i år hadde 176 fått tilbud om det.

Hvor mange som i tillegg tar seg råd til å kjøpe en elvaresykkel er uvisst.

– Vi beregnet elsykkelmarkedet til 85.000 sykler i 2020, men jeg har ingen oversikt over fordelingen transportsykler versus «vanlige» elsykler, sier Trond Evald Hansen, administrerende direktør i Norsk Sportsbransjeforening.

Han bekrefter at markedet for elektriske sykler generelt sett er i sterk vekst.

– Veksten fra 2019 til 2020 var på over 50 prosent. Utfordringen i 2021 er tilgang på nok sykler. Sykkelsegmentet er under sterkt press fra et verdensmarked i sterk vekst.

Erstatter mange biler

I likhet med Oslo kommune mener også Syklistenes Landsforening (SLF) at elvaresykkelen er et godt alternativ til bil i sentrumsnære områder. Foreningen viser til beregninger som viser at halvparten av alle motoriserte turer i europeiske byer som inkluderer vareleveranser, kan tas med slike sykler eller vanlige sykler uten batteri

SLF kan også opplyse at Oslo kommune er blant 22 partnere fra hele Europa som står bak City Changer Cargo Bike, et prosjekt som arbeider for å oppnå en raskere, mer kostnadseffektiv og oppskalert distribusjon gjennom bruk av transportsykler.

Bymiljøetaten i Oslo kommune jobber også med en utlånsordning for lastesykler for barnehager i bydel Sagene, for rask og effektiv transport til nærliggende grøntområder, og en utlånsordning i flere BUA-filialer for å gjøre lastesykkelen lettere tilgjengelig for Oslos befolkningBUA er en ideell organisasjon som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter ved utlån av utstyr til sport og friluftsliv

Da Verdens sykkeldag ble feiret 3. juni ble klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn invitert av SLF til å prøve en elvaresykkel.

– Det som er bra med å frakte ting på sykkel er at det er utslippsfritt, og så får du litt mosjon i tillegg. Og det blir plass til mange, mange flere som kommer seg raskere på jobb eller ut med varer. Så sykkel, det må vi satse på, uttalte Rotevatn til SLF da.

 

KILDE: https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2021/06/18/stadig-flere-gjor-som-slottet-og-satser-pa-elvaresykler/